Bókasöfn Víðistaðaskóla

Bókasöfn eru starfrækt á báðum starfsstöðvum skólans, þ.e. í Hrauntungu og í Engidal. Hlutverk þeirra er að styðja við kennslu og námsmarkmið sem sett eru fram í námskrá skólans. Einnig eiga þau að vera lestrarhvetjandi fyrir nemendur og gera lestur að ánægjulegri upplifun. Þar eiga nemendur að fá tækifæri til að afla sér upplýsinga og nýta þær til þekkingar, skilnings og sköpunar. Bókasafnið á að vera lifandi staður til fræðslu og upplýsingaöflunar. Allir nemendur og starfsmenn skólans fá útlánakort sem skólasafnið gefur út og geymir.

Safnkostur er fjölbreyttur og má þar finna bæði fræðslu- og afþreyingarefni. Þar er auk bóka, m.a. tímarit, bæklingar, myndefni og spil. Söfnin veita nemendum og starfsfólki greiðan aðgang að upplýsingum og heimildum. Gagnaskrá safnanna er í Gegni, sem er sameiginlegt bókasafnskerfi fyrir landið allt, sem Landskerfi bókasafna hf. sér um. Í Gegni er hægt að skoða hvað söfnin hafa upp á að bjóða. Þar er möguleiki að leita heimilda eftir hugtökum og atriðisorðum sjá https://leitir.is

Allir nemendur skólans eiga erindi á safnið á skólaárinu. Þar fá þeir afþreyingarefni og ýmis námsgögn og eru t.d. námsbækur unglingadeildar skráðar í Gegni og lánaðar frá safninu. Þá eru 7. bekkingar með fasta tíma á stundatöflu þar sem unnin eru verkefni á sviði upplýsingalæsis. Bæði söfnin taka þátt í ýmsum lestrarhvetjandi- og heimildaverkefnum og standa fyrir höfunda- og bókakynningum yfir veturinn. Við alla verkefna- og hópvinnu leitast bókasafnsfræðingur við að eiga gott samstarf við umsjónar- og tölvukennara skólans.

Umsjón með söfnunum hefur Halla Ingibjörg Svavarsdóttir kennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur. Auk þess starfar Hrafnlaug Guðlaugsdóttir bókasafns- og upplýsingafræðingur í hlutastarfi á safninu í Hrauntungu. Þær Anna Sigurðardóttir og Margrét Vilhjálmsdóttir, kennarar, sinna safninu í Engidal nokkrar kennslustundir í viku.

Bókasafnið í Hrauntungu er opið mánudaga til fimmtudaga frá 8:00 – 16:00 en föstudaga er opið frá 8:00 - 13:00. Bókasafnsfræðingar eru þar til staðar alla daga en Halla sinnir Engidal fyrir hádegi á fimmtudögum. Aðra daga vikunnar er opið þar í eina til fjórar kennslustundir.


Víðistaðaskóli | Víðistaðatún Hrauntunga 7, 220 Hafnarfjörður
Engidalur| Breiðvangur 42, 220 Hafnarfjörður
Sími 595 - 5800 | Netfang vidistadaskoli@vidistadaskoli.is