Rýmingaráætlun Víðistaðaskóla

Í Víðistaðaskóla er viðurkennt brunaviðvörunarkerfi, útiljós og neyðarlýsing. Flóttaleiðir eru ein eða fleiri. Í hverri stofu skólans er lýsing á fyrstu viðbrögðum. Í hverri stofu eru plexivasar þar sem eiga að vera nafnalistar og rautt/grænt spjald sem gefur til kynna hvort allir nemendur hafi skilað sér á sitt söfnunarsvæði. Allir kennarar þurfa að sjá til þess að nafnalistar, rautt og grænt spjald ásamt rýmingaráætlun séu sýnileg í þeim stofum sem þeir kenna. Hver kennari ber ábyrgð á að allir nafnalistar séu til reiðu í vasanum í stofu viðkomandi.

Viðbragðsáætlun við eldsvoða, náttúruhamfara eða öðru hættuástandi
Ef um eldsvoða eða hættuástand er að ræða ber að undirbúa rýmingu skólans samstundis.
Þegar brunaviðvörunarkerfi fer í gang fara nemendur eftir fyrirmælum kennara eða starfsfólks skólans.

1. Ef ekki er um hættuástand að ræða þá gildir eftirfarandi:
 a. Koma skilaboð um það í kennslustofur í kallkerfinu.
 b. Almenn svæði (matsalur og gangar). Stjórnendur láti vita að allt sé í lagi.
 c. Íþróttahús, Hraunið og Hraunkot, starfsfólk skrifstofu kemur skilaboðum til þeirra sem þar eru þegar það á við.

Ef brunaviðvörunarkefið fer í gang skal unnið eftir eftirfarandi ferli:
2.
Kennari undirbýr rýmingu þegar brunaviðvörunarkerfi fer í gang og fer eftir því ferli sem hér er listað. Muna eftir að taka nafnalista. Brunabjallan fer af stað einu sinni og ekki er slökkt á henni fyrr en rýmingu er lokið. Ef ekki er um hættuástand að ræða þá koma skilaboð um það í gegnum símkerfið og slökkt verður á bjöllunni. Skólastjóri, staðgengill eða umsjónarmaður hússins slekkur þá á brunabjöllu, kannar orsök og hvort um hættuástand er að ræða.
3.
Kennari athugar hvort leið sé greið úr kennslustofu. Nemendur fara í röð og fylgja kennaranum sem tekur nafnalista og rautt/grænt spjald með út.
4.
Ef reykur er á göngum hússins og ekki greið leið út, þarf að bíða eftir aðstoð slökkviliðs. Bíða skal við glugga, björgunarop og koma fyrir veifu svo slökkvilið sjái að einhver er inni. Annars velur kennari þá leið sem greiðust er.

5.
Skólastjóri/staðgengill eða húsvörður hefur samband við 112, tilkynnir um eldinn og gefur skýringar á brunaboðinu eins og við á. Skrifstofustjóri/ritari tekur með sér skráningarbók fjarvista ásamt nafnalistum nemenda og starfsfólks. Starfsfólk rýmir skólann og fer á söfnunarsvæði á leikvelli milli skóla og kirkju.
6.
Kennari er ábyrgur fyrir þeim hópi sem hann er að kenna hverju sinni t.d. smiðjuhópi, námshópi og ber ábyrgð á að koma honum út á söfnunarsvæðið. Kennari hópsins stendur fremst og hópurinn í röð fyrir aftan hann. Kennarinn sem er ábyrgur fyrir hópnum fer yfir nafnalistann og aðgætir hvort allir nemendur hafi komist út. Ef einhvern vantar skal kennarinn rétta upp rautt spjald. Ef engan vantar er rétt upp grænt spjald.
7.
Á söfnunarsvæði hefur hver árgangur sitt svæði og eiga nemendur að raða sér þar í röð, þannig að 10. bekkur er næst skólanum og svo koll af kolli og endar á 1. bekk sem er næst kirkjunni, þannig skarast gönguleiðir minnst.
8.
Ef hættuástand skapast utan kennslustundar skulu kennarar og starfsfólk hjálpast að við rýmingu og koma nemendum á söfnunarsvæðið, hver árgangur fer í sína röð.
9.
Starfsmenn sem ekki eru með hópa raða sér á svæði sem merkt er S á söfnunarsvæðinu og er næst skólanum. Ritari fer yfir nafnalista starfsfólks og lætur skólastjórnendur vita.
10.
Skólastjóri tekur tímann og stýrir aðgerðum, staðgengill og deildarstjórar fara á milli hópa og athuga hvort allir hafi skilað sér út eða hverja vantar. Skólastjóri kemur upplýsingum til slökkviliðs.
11.
Eftir manntal er farið með nemendur í Víðistaðakirkju ef aðstæður eru þannig. Beðið skal eftir að varðstjóri gefi leyfi til skólastjórnenda um hvort að hægt sé að fara inn í bygginguna aftur.
12.
Öryggisregla: nemendur sem eru veikir eða fara ekki út í frímínútur eða annað eiga að bíða í sófa við skrifstofu skólans. Í rýmingu tekur skrifstofustjóri/ritari þessa nemendur og ber ábyrgð á að koma þeim á réttan stað.

 

Hafnarfirði 3.10.2023
Öryggisteymi Víðistaðaskóla


Víðistaðaskóli | Víðistaðatún Hrauntunga 7, 220 Hafnarfjörður
Sími 595 - 5800 | Netfang vidistadaskoli@vidistadaskoli.is