Rýmingaráætlun Víðistaðaskóla

Í Víðistaðaskóla er viðurkennt brunaviðvörunarkerfi á báðum starfsstöðvum, útiljós og neyðarlýsing. Flóttaleiðir eru ein eða fleiri. Í hverri stofu skólans er lýsing á fyrstu viðbrögðum. Þar eru einnig nafnalistar og rautt/grænt spjald sem segir til um það hvort allir nemendur hafi skilað sér á sitt söfnunarsvæði.

 

Ef brunaviðvörunarkefið fer í gang skal unnið eftir eftirfarandi:

 1. Kennari undirbýr rýmingu þegar brunaviðvörunarkerfi fer í gang og fer eftir því ferli sem hér er listað. Muna eftir að taka nafnalista. Skólastjóri eða staðgengill slekkur á brunabjöllu, kannar orsök og hvort um hættuástand er að ræða. Ef eldur er laus fer brunabjallan strax aftur í gang og þá er skólinn rýmdur. Ef ekki er um hættuástand að ræða koma skilaboð um það í gegnum símkerfið.

 2. Kennari athugar hvort að leið sé greið úr kennslustofu. Nemendur fara í röð og kennari tekur nafnalista og rautt/grænt spjald.

 3. Ef reykur er á göngum hússins þarf að bíða eftir aðstoð slökkviliðs. Bíða skal við glugga, björgunarop og koma fyrir veifu svo slökkvilið sjái að einhver er inni. Annars velur kennari þá leið sem greiðust er.

 4. Skólastjóri/staðgengill eða húsvörður hefur samband við 112, tilkynnir um eldinn og gefur skýringar á brunaboðinu eins og hægt er, í hverju er kviknað og hvar. Skrifstofustjóri/ritari tekur með sér skráningarbók fjarvista ásamt nafnalistum nemenda og starfsfólks. Starfsfólk rýmir skólann og fer á söfnunarsvæðið á leikvelli milli skóla og kirkju. Í starfsstöðinni í Engidal er þetta svæði á miðri skólalóðinni.

 5. Hver kennari er ábyrgur fyrir þeim hópi sem hann er að kenna hverju sinni og kemur honum út á söfnunarsvæðið. Ef hættuástand skapast utan kennslustundar skulu kennarar og starfsfólk hjálpast að við rýmingu og koma nemendum á söfnunarsvæðið. Hver bekkur hefur þar sitt svæði og skulu nemendur raða sér þar upp í röð. Umsjónarkennari eða sá kennari sem er ábyrgur fyrir bekknum fer yfir nafnalistann og aðgæta hvort allir nemendur hafa komist út. Ef einhvern vantar skal kennarinn rétta upp rautt spjald. Ef engan vantar er rétt upp grænt spjald. Smiðjukennari ber ábyrgð á smiðjuhópi sem hann er með hverju sinni og fylgir hópnum út á réttan stað. Smiðjuhópar fara á svæði merkt þeirra árgangi og raða sér þar undir stjórn smiðjukennarans. 

 6. Starfsmenn sem ekki eru með hópa raða sér á svæði sem merkt er s á söfnunarsvæðinu og er næst skólanum.  Ritari fer yfir nafnalista starfsfólks. Hóparnir raða sér á svæði þannig að 1. bekkur er næst skólanum og svo koll af kolli og endar á 10. bekk. 

 7. Skólastjóri eða staðgengill hans fer á milli hópa og fær upplýsingar um hvort allir hafi skilað sér út, eða hverja vantar.  Jafnframt skal farið yfir lista starfsfólks og athugað hvort allir hafi skilað sér, eða hvað marga vantar. Skólastjóri kemur upplýsingum til slökkviliðs.

 8. Eftir manntal er farið með nemendur starfsstöðvarinnar við Víðistaðatún í Víðistaðakirkju. Nemendur í Engidal fara í matsal að Hjallabraut 33. Beðið skal eftir að varðstjóri gefi leyfi til skólastjórnenda um hvort að hægt sé að fara inn í bygginguna aftur.

  Viðbragðsáætlun

  Eftirfarandi viðbragðsáætlun er að finna í öllum stofum skólans:

  Viðbrögð við eldsvoða eða hættuástandi

  Ef um hættuástand er að ræða ber að undirbúa rýmingu skólans samstundis.

  Þegar brunaviðvörunarkerfi fer í gang bíða nemendur rólegir frekari skilaboða. 

 1. Ef ekki er um hættuástand að ræða þá eftirfarandi:

  1. Koma skilaboðum um það í kennslustofur með símkerfinu. 

  2. Almenn svæði (eru m.a. matsalur og gangar).  Stjórnendur láti vita að allt sé í lagi.  

  3. Íþróttahús, Hraunið, Álfahraun og Hraunkot: Starfsfólk skrifstofu kemur skilaboðum til þeirra sem þar eru.

 2. Ef um hættuástand er að ræða fer brunabjallan aftur í gang og skólinn er tafarlaust rýmdur.

  1. Kennari athugar hvort að leið sé greið úr kennslustofu og tekur til nafnalista og græna/rauða spjaldið.

  2. Almenn svæði.  Allir fara stystu leið út, starfsfólk rýmir svæðið.

  3. Nemendur ganga rólega út á söfnunarsvæðið sem er leikvöllurinn milli skólans og kirkjunnar í fylgd með kennara/starfsmanni. Í Engidal er þetta svæði á miðjum leikvellinum.

  4. Þegar komið er á söfnunarsvæði fer hver bekkur á sitt afmarkaða svæði og raðar sér í stafrófsröð. Starfsmenn aðrir en umsjónarkennarar eða ábyrgðarmenn bekkja, raða sér upp á sitt svæði. Ábyrgðarmaður er sá sem stjórnendur útnefna sem ábyrgðarmann á söfnunarsvæði sé umsjónarkennari ekki til staðar. Sé umsjónarkennari á svæðinu fer hann fyrir framan sinn bekk um leið og annar hefur tekið við þeim bekk sem hann kom með út.

  5. Kennarar fara yfir nafnalista og aðgæta hvort allir nemendur hafi komist út. Ritari kemur með nafnalista nemenda, starfsmanna og forfallalista á söfnunarsvæðið. Ritari fer yfir nafnalista starfsfólks. Ef einhvern vantar skal tilkynna það yfirmanni söfnunarsvæðis.

  6. Ef hættuástand skapast utan kennslustundar skulu nemendur og starfsmenn yfirgefa skólann samstundis og fara á söfnunarsvæðið. Þar fara í gang sömu ferlar  og hér að framan.

  7. Þegar komið er aftur í skólann skal passa upp á að nafnalistar og grænt/rautt spjald sé sett aftur í kassann. 

  8. Smiðjukennarar bera ábyrgð á að hópalistar séu á réttum stöðum í stofum sem þeir kenna.  

  9. Ef um er að ræða stofur þar sem margir kennarar kenna þarf hver kennari að sjá um að listi sé rétt staðsettur yfir þá hópa sem hann kennir, þetta á t.d. við  um tölvustofur. 

  10. Öryggisregla: nemendur sem eru veikir eða fara af einhverjum orsökum ekki út í frímínútur eða annað mega EKKI vera einir inni í bekkjarstofum heldur eiga að bíða í sófa við skrifstofu skólans bæði við Víðistaðatún og í Engidal. Nemendur geta einungis fengið að vera EINN dag inni eftir veikindi nema í sérstökum tilvikum og skal um það samið sérstaklega. Víðistaðaskóli | Víðistaðatún Hrauntunga 7, 220 Hafnarfjörður
Sími 595 - 5800 | Netfang vidistadaskoli@vidistadaskoli.is