Innra mat Víðistaðaskóla

Matsteymi er hluti af innra mati grunnskóla. Þar fer fram fagleg ígrundun og greining á gögnum um skólastarfið þar sem mat er lagt á hversu vel tekst að ná þeim gæðum og þeim árangri sem stefnt er að út frá fyrirfram ákveðnum viðmiðum. Matið gerir skólum kleift að kynnast starfi sínu vel og að finna bestu leiðirnar til umbóta fyrir nemendur. Innra mat er samvinnuverkefni alls skólasamfélagsins og allir hagsmunahópar þurfa að koma að helstu þáttum matsferlisins, eftir því sem við á. Skólastjóri ber ábyrgð á innra mati í sínum skóla en mikilvægt er að framkvæmd og utanumhald þess dreifist á fleiri aðila. Lagt er upp með að allir hagsmunaðilar eigi fulltrúa í matsteymi Víðistaðaskóla. Það er skipað eftirfarandi aðilum.

Matsteymi (samráðsteymi 1x í mánuði)

  • Hrönn Bergþórsdóttir, skólastjóri, formaður
  • Valgerður Júlíusdóttir, aðstoðarskólastjóri
  • Sigrún Reynisdóttir, kennari og umsjónarmaður Skólapúlsins
  • Sólveig Baldursdóttir, kennari mið- og unglingastig
  • Gyða Úlfarsdóttir, skólaliði
  • Fulltrúar foreldra og fulltrúar nemenda sem einnig eru í skólaráði.


Víðistaðaskóli | Víðistaðatún Hrauntunga 7, 220 Hafnarfjörður
Sími 595 - 5800 | Netfang vidistadaskoli@vidistadaskoli.is